βοαῖς

βοαῖς
βόειος
of an ox
fem dat pl (attic epic ionic)
βοείη
of an ox
fem dat pl (attic epic ionic)
βοή
loud cry
fem dat pl (doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • βοᾶις — βοᾷς , βοάω cry aloud pres subj act 2nd sg βοᾷς , βοάω cry aloud pres ind act 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βόαις — βόα fish fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • въпль — ВЪПЛ|Ь (78), Ѧ с. Крик: и пришедъ [слепец] по обычаю мол˫ашесѩ. сице же на ѹтрьнии дондеже и поющемъ вопль ѥго сътѹжи. СкБГ XII, 24а; Приходѩщиихъ на пѣниѥ въ цр҃кви хощемъ не въпльмь бещиньныимь творити. (βοαῖς) КЕ XII, 63а; плѩсани˫а. мьрзости …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • LOTOS — apud Mart. l. 8. Epigr. 51. cuius Epigraphe de Phialae Rufi. Palladius tenero Lotos ab ore sonat: tibiae genus est, e loto arbore, quae nascitur in Lybia, iuxta Palladis lacum ad tibiarum πλαγιαύλων cantus expentita. Cuiusmodi tibia φώτιγτες… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PHOTINX — Graece φωτὶγξ, genus tibiae, quae πλαγίαυλος dicebatur: πλαγιαύλης et φωτιγγίςτης idem. Latine Plagiaula; quô pactô legendum in Gloss. cap. de Spectac. ubi corrupte scriptum Plagiola, φοτωγίςτη, pro φωτιγγίςτης. Alexandrinum fuisse inventum, e… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”